Store ekstrabesparelser på ældreområdet

Frederiksberg kommune kan ikke holde budgettet for 2011. Der tegner sig allerede nu et billede af et stort merforbrug på områderne under især Socialudvalget. Der vil derfor være behov for at iværksætte ”kompenserende tiltag” i 2011 (læs nedskæringer) for at holde budgettet.

Sundheds- og Omsorgsudvalget behandlede derfor på dets sidste møde i mandags et forslag om at der:

1. foretages en reduktion af budgettet på plejehjemsområdet på 2 pct. i 2011 svarende til en samlet budgetreduktion på 7,4 mio. kr., og

2. foretages en yderligere reduktion af budgettet på plejehjemsområdet og hjemmeplejen på 1 pct. i 2011 svarende til en samlet budgetreduktion på 5,0 mio. kr.,

Besparelsen foreslås i første omgang placeret i en såkaldt ”udfordringspulje” til at dække områder hvor man senere kan se at der mangler penge. Af sagsfremstillingen i sagen fremgår det at det f.eks. er støtten af voksne handicappede som bryder budgettet.

Sundheds- og omsorgsudvalget blev tilsyneladende ikke enige om sagen i mandags, så sagen blev taget til en 1. behandling.

http://www.frederiksberg.dk/PolitikOgDemokrati/DagsordenerOgReferater/Sundheds-OgOmsorgsudvalget/07-03-2011/abb99ec3-f0cb-4ebe-8e2a-a010487e7be7/a86f99c2-901a-4fcd-a994-0b8299c26b0c.aspx