Frederiksberg busserne beskæres fra juli 2021.

I det indgåede budgetforlig for Frederiksberg i 2021 og 22 har partierne bag budgetforliget (de konservative, Venstre, SF, LA og Å) besluttet at spare 1.5 mio. kroner på Frederiksbergbusserne. I budgetforliget hedder det:

”Der gennemføres en tilpasning af driften af Frederiksbusserne i forhold til efterspørgslen. Derved opnås en omkostningsreduktion på 0,75 mio. kr. 2021 og 1,5 mio. kr. i følgende år. Partierne har aftalt at følge brugen og efterspørgslen af Frederiksbergbusserne tæt i hele forligsperioden.”

En ikke særlig oplysende tekst, men efter sigende er forslaget, at lade linje 72 fortsætte som i dag med halvtimes drift, mens en anden (fysisk) bus skiftevis kører som linje 71 og linje 74. Det betyder, at der efter 1. juli 2021 alene bliver timedrift på de 2 linjer. Besparelsen gør således ud på en bus og en chauffør mindre end i dag.

Det er en forringelse der især rammer ældre borgere og ganghandicappede, som i dag er dem der mest bruger busserne.