Må der bygges mere og højere på Frederiksberg?

Resultatet af den politiske borgerundersøgelse på Frederiksberg viser at 48 % er enige i at Frederiksberg er for tæt bebygget, så der skal ikke bygges mere. Kun 4 % er meget uenig i det synspunkt.

I tabellen kan det ses at hele 19 % var meget enige i at der ikke skal bygges mere og hvis man medtager kategoririe “Enig” er det 48 % der angiver enighed i at der ikke skal bygges mere

Ser man på de udspurgte som har sagt de vil stemme på de enkelte opstillede partier til kommunalvalget (kan ikke ses i tabellen), er der stor enighed blandt vælgerne, der stemmer på Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Konservative, SF og Ø, hvor den samlede andel af enige og meget enige ligger mellem 45 og 51 %. Kun vælgere der angiver, at de vil stemme på Venstre, skiller sig ud: her er kun 36 % enige i udsagnet, mens hele 49 % er enten uenig (30 %) eller meget uenig (19%) – de ser gerne der bygges mere.

Den næste tabel viser, at det for nogle vælgere er et dilemma: på den ene side er Frederiksberg kommune tæt bebygget, på den anden side mangler der billige familieboliger. Tabellen viser at 46 % er enig eller meget enig i at der gerne må bygges flere billige familieboliger, selv om det øger fortætningen. 33 % er uenig eller meget uenig.

Her viser det sig, at det især er vælgere, der angiver de vil stemme på Socialdemokratiet og Enhedslisten, hvor ca. 60 % af vælgerne er enige eller meget enige i at der gerne må bygges flere billige familieboliger, mens det er mindre udbredt blandt andre valgere. Vælgere der stemmer på Venstre synes at have et andet “dilemma”; De ønsker flere boliger, men ikke specielt billige familieboliger.

Som et 3. spørgsmål i den politiske borgerundersøgelse, er der blevet spurgt til om vælgerne mener der må bygges højere på Frederiksberg, hvor kommuneplanen begrænser nybyggeri til 6 etager.

Tabellen viser, at det er frederiksbergere ikke interesseret i. Kun 23 % erklærer sig enige eller meget enige i udsagnet: Der må gerne bygges højere på Frederiksberg. 62 % er enten uenige eller meget uenige.

I spørgsmålet om højhuse skiller 2 partier sig ud blandt Venstre-vælgere er 42 % for og 46 % imod, men altså stadig et flertal der enten er uenig eller meget uenig i at der gerne må bygges højere. Modsat er SF vælgere klart imod, her er kun 7 % enig eller meget enige i at der må bygges højere, mens 77 % er uenige eller meget uenige. De resterende partiers vælgere ligger tæt på gennemsnittet der ses i tabellen.

I Frederiksberg Lokal-tv’s udsendelse om denne del af undersøgelsen kan der ses interviews med henholdsvis Jan E. Jørgensen fra Venstre og Gunvor Wibroe fra Socialdemokratiet. Frederiksberg Lokal TV – Frederiksberg Lokal TV

Tidligere indslag kan ses her Sidste nye – Frederiksberg Lokal TV (de vigtigste emner i valgkampen) og Valgundersøgelse på Fredriksberg – Frederiksberg Lokal TV (Vælgermåling: Folketingsvalg på Frederiksberg).