Hver 3. vælger på Frederiksberg er ny

Til valget på tirsdag er der 84.303 stemmeberettigede vælgere på Frederiksberg. Det er 19 (nitten) flere end ved kommunalvalget i 2017. Ifølge tal fra Kommunernes Landsforening er ca. 1/3 af disse, nye vælgere på Frederiksberg. Det er ca. 28.000 vælgere, 70 % eller 19.600 af dem er tilflyttere, 16 % eller 4.500 er indvandret og 13 % eller ca. 3.600 frederiksbergere der er fyldt 18 siden det sidste kommunalvalg og dermed har fået stemmeret.

 Ændringerne i antal stemmeberettigede varierer mellem valgstederne. Valgstedet på Lindevandskolen er med en tilvækst på439 det valgsted der er gået mest frem, mens valgstedet på Rådhuset med et tab på 316 er det valgsted der har tabt flest stemmeberettigede.

Mens tilbagegangen på Rådhuset ikke umiddelbart kan forklares, skyldes fremgangen på Lindevang at der siden sidste valg er blevet bygget flere kollegielejligheder på Flintholm. Forskellen mellem valgstederne tyder mest på at være til fordel for oppositionen i den grønne koalition, som har Lindevang som et af deres stærkere bastioner, mens valgstedet på Rådhuset er et af de stærkere for de konservative.

Ved kommunalvalget i 2017 var stemmeprocenten i kommunen 71,2 %. Også her skiller Lindevang sig ud med kommunens klart laveste stemmeprocent (66,0). Højest lå dengang valgstedet på Ny Hollænderskolen (som i år er flyttet til Skolen på Grundtvigsvej) med en stemmeprocent på 75,5%.

Også i 2017 var der forudset et tæt valg og der var stor opmærksomhed på nettet fordi de radikale skiftede side, så stemmeprocenten var allerede dengang høj, hvilket den sikkert også bliver i år.