Yderligere fortætning på Frederiksberg

Frederiksbergs kommunes forvaltning forventer en yderligere fortætning af Frederiksberg. Ifølge den seneste befolkningsprognose (sag 85 på magistratens dagsorden 17/4) forventes Frederiksbergs befolkning at stige med over 5.000 borgere frem til 2035. I samme periode forventer forvaltningen, at der kommer 2400 nye boliger, opdelt på ca. 1300 familieboliger og 1100 ungdomsboliger.

De største projekter er

  • 677 nye boliger på Bycampus (Rolighedsvej/Bulowsvej), næsten alle er ungdomsboliger,
  • Hospitalsgrunden hvor forvaltningen forventer 600 nye boliger,
  • Startup City (posthuset på Finsensvej) med 162 boliger,
  • 50 nye (almene tag-)boliger på Peter Bangs Vej (Lindevanghave),
  • Værnedamsvej (Prins Henriks Skole) 40 (familieboliger)
  • Berhard Bangs Alle 31-33, 39 boliger
  • Kong Georgs Vej 57-61, 38 familieboliger (privat udlejning) og
  • Fuglebakkevej 88, 33 boliger.

Punkt_85_Bilag_3_Bilag_3_Befolkningsprognose_2023.pdf (frederiksberg.dk)

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning

Billedet viser den planlagte Startup City