Budget 2024 er vedtaget uden ændringer

Mandag aften (d.9. oktober) vedtog en enig kommunalbestyrelse Frederiksberg Kommunes budget. Mødet blev overværet af mange kommunalt ansatte, som ved deres tilstedeværelse og sorte tøj, protesterede mod at politikerne afskaffe deres kutyme fridage, juleaftensdag og nytårsaftensdag.

Det budget der blev vedtaget var det samme som indgik i budgetforliget, dog med en sidste teknisk ændring som flyttede et mindre beløb fra anlæg til drift. Dette var ifølge borgmester Michael Vindfeldt for at imødekomme en opfordring fra KL (Kommunernes Landsforening), da det så ud til at kommunerne i fællesskab er ved at overskride det anlægsloft der er aftalt med regeringen, mens kommunerne ikke ser ud til fuldt ud at udnytte driftsrammen.

Frederiksberg Lokal-tv sender på torsdag interviews med Michael Vindfeldt og Michael Brautsch om budgettet.

Frederiksberg Lokal TV – Frederiksberg Lokal TV