Fra partierne V

Enhedslisten: Thyge Enevoldsen & Mette Bang Larsen

I denne juletid er det småt med nyhederne, så vi har valgt at se nærmere på de sidste nyheder på kommunalbestyrelsens partiers hjemmesider.

Enhedslisten

Enhedslisten: Thyge Enevoldsen & Mette Bang Larsen

Enhedslistens hjemmeside (http://frederiksberg.enhedslisten.dk/) indeholder forståeligt nok meget om det budgetforlig som Enhedslisten som det eneste parti stod udenfor. Partiets enlige repræsentant i kommunalbestyrelsen Thyge Enevoldsen blev nedstmt ca. 85 gange på 4 timer under budgetvedtagelsen, hvilket sikkert er en Frederiksberg rekord.

På hjemmesiden kan man læse følgende (vi har plukket lidt, men resten kan læses på hjemmesiden):

“Derfor stemte Enhedslisten imod budget 2011

For det første er det et nedskæringsforlig – endda helt unødvendigt da kommunen kan bruge over 30 mio. kr. mere i 2011 end flertallet ligger op til, uden at bryde med aftalen med regeringen. (…)

For det andet er det et ugennemskueligt budget. Flertallet prøver at skjule nedskæringerne. For mange punkter kan man slet ikke se hvad flertallet vil, hvis de da overhovedet er enige om det. (…)

For det tredje er det et udemokratisk budget. Borgerne er ikke blevet hørt. Spørg selv forældrene på de fritidshjem der lukkes som mener de har mange forslag til at undgå nedlæggelserne. Spørg de forældre, hvis børn har brug for støtte og specialundervisning. Og spørg ikke mindst de ansatte og deres organisationer, men mener budgetforløbet strider med de aftaler de har med kommunen om medindflydelse og medbestemmelse.(…)

Endeligt stemte vi imod fordi det er et budgetforslag som ideologisk går i den forkerte retning. (Der) skæres der ned på den kollektive trafik. Der lægges også op til øget privatisering, begyndende med privatisering af et plejehjem, og til en udlægning af funktioner som i dag varetages af kommunalt ansatte til frivillige i det sociale arbejde. For Enhedslisten er det at gå i den forkerte retning, derfor stemte vi imod. Desværre var vi i denne sag den eneste opposition i kommunalbestyrelsen.”

Og det vil partiet så være i hele 2011!