Fra partierne VI

Radikale Venstre: Lone Loklint

I denne juletid er det småt med nyhederne, så vi har valgt at se nærmere på de sidste nyheder på kommunalbestyrelsens partiers hjemmesider.

Radikale Venstre

Radikale Venstre: Lone LoklintDen radikale hjemmeside er helt up-to-date med en helt ny status for året der gik fra partiets repræsentant i kommunalbestyrelsen Lone Loklindt. Forøvrigt er den mest interessantte nyhed om partiet på Frederiksberg, at der er en mulighed for at partiets fremgang på landsplan betyder, at Lone Loklint vælges til Folketingetr. Partiets 1. suppleant til kommunalbestyreldsen er Morten Jung som repræsenterede de radikale i kommunalbestyrelsen i sidste valgperiode.

Lone Loklint status kan læses i sin fulde længde på http://radikalehovedstaden.dk/frederiksberg/.

“Lone Loklint: Status på det første år.

Radikale resultater

Som jeg ynder at minde om, så fik Radikale Venstre flere stemmer end Venstre her på Frederiksberg, og når man sidder som del af et flertal og sammen med Venstre er tungen på vægtskålen, så kan det blive svært at opgøre alle nederlag og sejre, da vi i de fleste sager tilstræber konsensus. Derfor skal man også vælge sine kampe med omhu, og jeg har da også i det forløbne år taget meget få forbehold.

Til gengæld har jeg fået lydhørhed og samtykke hos V og K på en række synspunkter. Men ved budgetforhandlingerne, hvor banen er mere åben, lykkedes det at få sat en række radikale fingeraftryk (selvom vi endte med at være 5 ud af 6 partier, som indgik forlig), f.eks. fritidspas til udsatte børn, en pulje til mere liv på pladser og strøg, en pulje til digitalisering af kulturarven (museer, biblioteket og stadsarkivet), men også en fastholdelse af f.eks. rådgivningsindsatsen i forhold til alkohol og rusmidler, fastholdelse af CO2-handlingsplanen og fastholdelse af “frie puljemidler” på kultur- og fritidsområdet.”

Så ved vi det!