Frederiksberg under landsgennemsnit for specialundervisning

Duevejens Skole, foto: Jacob Lyng Wieland

Duevejens Skole, foto: Jacob Lyng Wieland

Duevejens Skole foto: Jacob Lyng Wieland

Kommunernes Landsforening (KL) har offentliggjort en analyse af samtlige kommuners udgifter til kommunale specialskoler og specialundervisning i regionale tilbud. Tallene dækker således ikke specialundervisning i kommunal regi indenfor den almindelige folkeskole.

Tallene viser at Frederiksberg Kommune udgifter svarer til 12,7 % af kommunens samlede udgifter på folkeskolerne. Dette tal ligger under landsgennemsnittet på 13,2 % og væsentligt under hovedparten af de andre kommuner i hovedstadsregionen. For Gribskov kommune svarer udgiften således til 26,7 % af kommunens samlede folkeskoleudgifter, i Gladsaxe til 21,7 % og i Lyngby-Taarbæk 20,8 %. For København kommune er tallet 14,8 %.

I hovedstadsregionen er det kun Rødovre kommune som har meget lavere udgifter. Her svarer udgifterne til 4,1 % af kommunens samlede udgifter til folkeskolen. Denne forskel kan dog skyldes, at kommunerne bruger forskellige opgørelsesmåder, så KL opfordrer til at tallene læses med en vis forsigtighed.

Umiddelbart ser det ikke ud til, at Frederiksberg Kommune er storforbruger af specialundervisningen uden for folkeskolen. Alligevel er der i budget 2011 lagt op til besparelser på dette område.