Svigter Frederiksberg unge uden uddannelse?

Det går tilsyneladende ikke godt for ungdommens uddannelsesvejledning (UU-vejledning) i Frederiksberg kommune. Kommunen lever ikke op til regeringens mål om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. I Frederiksberg kommune er der kun 60 % af en årgang som har gennemført en ungdomsuddannelse 5 år efter 9. klasse.

Nu er regeringens krav om 95 % et gennemsnitstal for alle landets kommuner og målet skal endvidere først være opnået 25 år efter 9. klasse. Men hvis man omregner det til, hvorledes det så bør se ud efter de første 5 år, og hvordan det bør se ud på Frederiksberg, når man tager hensyn til sammensætningen af en unge årgang (fx hvor mange der er med anden etnisk baggrund), så er måltallet ifølge en ny analyse fra SFI og Skolerådet for Frederiksberg 75 % efter 5 år. Tallet er som nævnt kun 60 %.

Frederiksberg kommune er en af de 5 kommuner i landet som er længst fra målet. Kun Samsø kommune står væsentligt ringere, mens niveauet i Stavns, Rødovre og Fanø kommune minder meget om Frederiksberg. Frederiksberg kommune ligger også klart under landsgennemsnittet

Erfaringerne fra andre kommuner viser, at en prioritering af UU-vejledningen giver en god effekt. I rapporten vises det, hvorledes kommuner som Glostrup, Ikast-Brande og Vallensbæk kommune er meget tæt på at opfylde måltallet. I Vallensbæk er det fx over 70 % af en årgang som har gennemført en ungdomsuddannelse 5 år efter 9. klasse, og sammensætningen af de unge i Vallensbæk svarer til sammensætningen på Frederiksberg på dette område.

UU-vejledningen på Frederiksberg er i de senere ramt af, at der er sket besparelser på en del projekter som UU-vejledningen tidligere deltog i og som, samtidigt med at de fx havde et socialt eller anti-kriminel sigte, styrkede indsatsen for at få de unge i gang med en uddannelse. UU-vejledningen er også ramt af en omlægning af prioriteterne, fordi vejledningen i dag, efter den er overflyttet til jobcentret, prioriterer de unge som er længst væk fra arbejdsmarkedet. Til gengæld er den brede vejledning, fx i folkeskolens 7. klasser, nedprioriteret.

Spørgsmålet er også, om der reelt er sat midler nok af i kommunen sammenholdt med den sammensætning ungdomsårgangene har på Frederiksberg. De unge på Frederiksberg minder mere om de unge i Høje Tåstrup end om de unge i Gentofte eller Lyngby. Men budgettet til UU-vejledningen synes mere at minde om niveauet i de sidste kommuner.

Dem der taber på dette er de unge, som har svært ved at komme i gang med en ungdomsuddannelse.

http://www.sfi.dk/Default.aspx?ID=4681&Action=1&NewsId=2791&PID=9267