Uklart Ældrerådsvalg

Det netop overståede ældrerådsvalg gav ikke et klart billede af, hvor ældrerådet er på vej hen, eller af hvem der bliver formand for det nye ældreråd. Den tidligere konservative borgmester John Winther fik med 1295 stemmer flest stemmer ved valget, men det var væsentligt færre end de 2490 stemmer han fik ved valget i 2011. Selv om ældrerådsvalget ikke er et valg mellem forskellige partier, men derimod et valg mellem personer, så er det alligevel muligt at fastslå, at der blandt de 9 valgte medlemmer er 3 kendte konservative, 2 SF’er og 1 socialdemokrat. De 3 sidste, hvoraf 2 er nyvalgte, kan ikke umiddelbart placeres på partier. Det er derfor usikkert om John Winther kan fortsætte som formand, eller om der kommer en ny, og om der så vil være en formand som er mere kritisk overfor kommunens ældrepolitik em Winther har været. Det afgøres på et møde d. 19. marts. En anden interessant vinkel ved valget er, at mens Inge Tyndeskov, som er kendt fra Ældresagen, blev valgt med det næsthøjeste stemmetal, blev Ulla Rathje, som er kendt fra OK-klubberne, kun 1. suppleant. Stemmeprocenten var 37,2 %, hvilket er et mindre fald i forhold til valget i 2011. Ved valget blev Peter Frahm, Eva Holskov, Hugo Vandel og Axel Mossin for øvrigt genvalgt, mens der overraskende nok ikke blev genvalg til Claus Kortzau. Se i øvrigt valgresultatet på http://www.frederiksberg.dk/Politik-og-demokrati/RaadOgNaevn/Aeldreraadet.aspx