Knas i Ældrerådet. John W. formand.

Ældrerådet på Frederiksberg har holdt sit konstituerende møde, et møde præget af stor uenighed og kampvalg til flere poster. Den tidligere konservative borgmester John Winther blev dog valgt som formand uden modkandidat, men posten som næstformand var der kampvalg om. Winther foreslog Hugo Vandet, men også Inge Tyndeskov blev foreslået. Her blev Tyndeskov valgt med 5 stemmer mod 4. Dernæst blev Kirsten Christensen valgt som kassere, mens der var kampvalg om sekretær posten mellem Peter Frahm og Eva Holskov. Her vandt Frahm med 6 stemmer mod 3. Valgene betød at Ældrerådets forretningsudvalg kommer til at bestå af John Winther, Inge Tyndeskov, Kirsten Christensen og Peter Frahm. Afstemningerne tyder på, at Ældrerådet er delt nærmest midt over, eller måske snarede i 3-4 grupper. Dels den konservative fløj (Winther, Vandet og Holskov), støttet af den tidligere (og måske nuværende) socialdemokrat Axel Mossin, en gruppe bestående af de 2 SF’er (Frahm og Henning Hansen) og 3 medlemmer uden kendt partitilhørsforhold, hvoraf især 2 synes at stå sammen (Tyndeskov og Pernille Sørensen).