Kommunalbestyrelsen udvides til 29 – efter trusler

Det er sjældent, at en politiker i kommunalbestyrelsen siger, at vedkommende stemmer på en bestemt måde på grund af trusler. Men det skete på kommunalbestyrelsens møde i mandags. Venstres Jan E. Jørgensen refererede under mødet direkte til, at trusler fra borgmesteren betød, at han ville stemme blank til et forslag fra Thyge Enevoldsen fra Enhedslisten om at udvide kommunalbestyrelsen til 31 medlemmer. Formålet med forslaget var at sænke ”spærregrænsen” og styrke den lokale demokrati.

Som Thyge Enevoldsen gjorde opmærksom på, da han fremlagde forslaget, er der i kommunalbestyrelsen et flertal, der mener det er en god ide, mens et mindretal (de konservative) er imod forslaget. Men borgmesteren truede Venstre til at stemme blank. Ellers ville partiet blive smidt ud af budgetforliget for 2021 og 22. Det blev som nævnt sagt direkte på mødet d. 17.5 og kan ses/høres på Tidligere udsendelser (avc.dk) Punktet starter ved (minus) -1 time og 28 minutter (dvs. 1:28 før mødet slutter). Jan E. Jørgensens indlæg starter ved – 1 time og 20 minutter (ca. 3 timer og 3 minutter inde i mødet).

Borgmesteren har tilsyneladende fremført de samme trusler over for SF og Alternativet, for også SF undlod at stemme, selv om partiet selv tidligere har foreslået en udvidelse til 31. Der i mod fastholdt Mette Bram Alternativets principielle ønske om at udvide demokratiet og stemte for Enhedslistens forslag. Det må så betyde, at Alternativet er ”smidt ud” af budgetforliget. Det interessante er egentligt, at hvis de konservative havde smidt, ikke bare Å, men også V og F ud, var der slet ikke noget budgetflertal tilbage.

For Enhedslistens forslag stemte også A, Ø og B, men forslaget faldt med 12 stemmer imod (C) og 11 stemmer for (A, B, Ø og Å), mens 2 undlod (V og F).

Enhedslisten kaldte det dog en delsejr, da forligspartierne i budgetforliget havde besluttet kun at udvide kommunalbestyrelsen til 27 medlemmer.

Udvidelsen betyder, at et parti skal opnå mindst 3,45 % af stemmerne for at få en plads i kommunalbestyrelsen – tidligere krævede det 4 % af stemmerne. Det er klart en af årsagerne til, at de partier, der ved det sidste valg kun fik valg 1 til kommunalbestyrelsen (Venstre, SF, Liberal Alliance og Alternativet), samt de mindre partier uden for, som Dansk Folkeparti, støtter Ø’s forslag.

Hvert nyt medlem af kommunalbestyrelsen koster i omegnen af 120.000 kr. Enhedslisten pegede dog på, at det kan gøres ”gratis” hvis vederlagene reduceres tilsvarende.