70 % vil betale 0,5 % mere i skat, hvis ….

Den politiske borgerundersøgelse på Frederiksberg viser, at 70 % af vælgerne gerne vil betale 0,5 % mere i skat, hvis pengene udelukkende går til et af de formål der angives i tabellen. :n skattestigning på 0,5 % i kommuneskatten svare til i gennemsnit 1.600 kr. om året pr. skatteborger.

Men tabellen viser også, at der er stor forskel på de vælgere, der angiver de vil stemme på den grønne koalition (oppositionen i kommunalbestyrelsen), og dem der vil stemme på den blå blok. Mens 83 % af den grønne koalitions vælgere kan acceptere en skattestigning, hvis skatten bruges et et af de nævnte formål, gælder det kun 61 % af blå bloks vælgere. 61 % er dog stadig en høj andel.

Mens den grønne koalitions vælgere er ret enige; andelen der siger nej til at hæve skatten variere kun mellem 7% (Enhedslisten) og 11 % (SF), er der stor forskel intern i den blå blok, hvilket kan ses i tabellen.

Mens 2/3 af det konservativ folkepartis vælgere vil acceptere en skattestigning, gælder det kun 53 % (men dog stadig flertallet) af Venstres vælgere. Antallet af LA-vælgere i undersøgelsen er for lavt til, at der kan lægges vægt på fordelingen af deres vælgere, men det rammer næppe væsentligt forkert, når der i tabellen angives at kun 31 % af LA’s vælgere vil acceptere en skattestigning.

Nedenstående tabel opsummerer, hvor stor andel af de enkelte (større partiers) vælgere, der kan acceptere en skattestigning under visse vilkår:

Andel der vil acceptere 
 partien skattestigning
ASocialdemokratiet77%
BRadikale venstre86%
CKonservative Folkeparti64%
FSF-Socialistisk Folkeparti83%
VVenstre53%
ØEnhedslisten87%

I Frederiksberg Lokal-TV’s udsendelse (torsdag d. 9.8) interviewede kanalen Jan E. Jørgensen fra Venstre, Michael Vindfeldt fra Socialdemokratiet og Thyge Enevoldsen fra Enhedslisten og deres reaktion på denne undersøgelse. Valgundersøgelse på Fredriksberg – Frederiksberg Lokal TV

Det stod i interviewet med Jan E. Jørgensen klart, at har ikke kunne forestille sig at Venstre støtter en skattestigning. Michael Vindfeldt var åben over for, at kommunens indtægter øges, men kunne ikke pege på en skattestigning som metoden. Endelig sagde Thyge Enevoldsen, at selv om han hellere så en stigning i boligskatterne, end i personskatten, så kunne det sidste blive nødvendigt, da regeringen har fastlås boligskatterne.

Både Michael Vindfeldt og Thyge Enevoldsen refererede til, at blå blok for nogle år tilbage gav store skattelettelser, især til villaejerne på Frederiksberg, skattelettelser der på sigt ikke er “råd” til på Frederiksberg.

Den politiske borgerundersøgelse på Frederiksberg er foretaget af DMA/Researc, som er en del af Norstat,. Undersøgelsen bygger på interviews med 1008 vælgere på Frederiksberg, foretaget omkring d. 1.7.2021.

Fakta om den politiske borgerundersøgelse – Frederiksbergnyt