Styrk læreren – Styrk skolen

Frederiksberg Kommunelærerforening iværksætter i dette forår en kampagne som de kalder ”Styrk læreren – Styrk skolen!”. Udgangspunktet er at god trivsel og arbejdsglæde blandt lærerne styrker både skolen, eleverne og lærerne.

”Sagen er, at der er en tydelig sammenhæng mellem elevernes udbytte af undervisningen og lærernes arbejdsglæde. Flere OECD-rapporter har fastslået, at det er læreren som er skolens vigtigste ressource.

Derfor er det også helt afgørende, at vi fastholder og udvikler trivsel og arbejdsglæde for den del af skolens som udgør elevens vigtigste inspirator, nemlig læreren”, siger formand for Frederiksberg Kommunelærerforenings Skole- og Uddannelsespolitiske Udvalg, Anne Martiny.

I en netop afsluttet undersøgelse foretaget af Frederiksberg Kommunelærerforening blandt et repræsentativt udsnit af lærerne på Frederiksberg fremgår det, at det er forholdet til eleverne og kollegerne som er den absolut afgørende faktor for lærernes arbejdsglæde og trivsel.

”Undersøgelsens resultat er på ingen måde overraskende”, siger formand for Frederiksberg Kommunelærerforening, Ane Søegaard.

Undersøgelsen viser, at det er helt afgørende for vores, lærernes, arbejdsglæde, at vi kan sikre eleverne den bedst mulige undervisning.

Vi skal i de kommende år inkludere flere børn i normalundervisningen. Det vil vi meget gerne. Men hvis vi skal sikre, at inklusionen bliver gevinst for alle børn, skal de rette betingelser være til stede.

Én vigtig forudsætning er vores viden og muligheder for at give den fornødne støtte til elever med særlige behov. Derfor er vi også rigtig glade for, at kommunalbestyrelsen har afsat ressourcer specifikt til kompetenceudvikling af lærerne. En anden og afgørende forudsætning for en succesfuld inklusion, at de allerede nedlagte lærerstillinger genoprettes og udbygges”, siger FKFs formand.