Lærerne: Mere tid, ja tak – men til det rigtige!

Under overskriften ”Flere timer gavner” referer Socialdemokraten Sine Heltberg i Lokalavisen Frederiksberg til en undersøgelse som beskriver, at den væsentligste faktor for undervisningens succes beror på ”kontakt og interaktion mellem lærere og elever”.

John Hattie som har gennemført undersøgelsen (Sine Heltberg refererer til) beskriver at det er ”kvaliteten” af læreren som er den vigtigste faktor i undervisningen. Og det viser al erfaring da også: Hvordan lærerne er sammen med eleverne, er fuldstændig afgørende for elevernes udbytte af undervisningen (med alt, hvad undervisningen indebærer af faglighed, social forståelse og indsigt, relationelle og personlige input og læring osv.).

Lærerne er skolens vigtigste ressource! Derfor har Sine Heltberg helt ret, når hun siger, at efteruddannelse af lærerne er en god investering. Til gengæld er der ingen undersøgelser som viser at flere timer i sig selv gavner. Men der er masser af undersøgelser som beviser, at det er indholdet af timerne som gavner.