Kommunalpolitiker går fra SF til S

Kommunalbestyrelsesmedlem Pernille Fendrich Schmidt har meldt sig ud af SF på Frederiksberg for at søge optagelse i den socialdemokratiske gruppe. Det sker få uger efter hun deltog i SF’s urafstemningen om opstilling som kandidat for SF til det kommende kommunalvalg i november 2013. Pernille Schmidt blev her lidt skuffende valgt til en plads som nummer 6 på SF’s liste. Pernille Schmidt var også ved det sidste kommunalvalg opstillet som no. 6 på SF’s liste. Dengang blev hun med 266 personlige stemmer valgt som 2. suppleant. Hun kom i kommunalbestyrelsen efter at både Anne-Mette Wehmüller og Rikke Lauritsen flyttede fra Frederiksberg og derfor trådte ud af kommunalbestyrelsen.

 

Ifølge en pressemeddelelse på Socialdemokratiet på Frederiksbergs Facebook side understreger Pernille Fendrich Schmidt, “at der mere er tale om et aktivt tilvalg af Socialdemokraterne frem for et fravalg af SF.

“Jeg har længe følt mig på linie med Socialdemokraterne i kommunalbestyrelsen i forhold til det grundlag, jeg er valgt på. Det er en samarbejdede og resultatorienterede kurs, og for mig står Socialdemokraterne for en realistisk samfundsanalyse, et ubonert menneskesyn og en distinkt vision for udviklingen på Frederiksberg, som bygger på en fundamental tillid til at vores velfærdssamfund kan fornyes. Disse pejlemærker er noget, jeg kan identificere mig med, og derfor har jeg valgt at søge om optagelse i Socialdemokratiet” udtaler Pernille Fendrich Schmidt.

I den forgangne valgperiode har der i en lang række kommuner været eksempler på politikere, der har skiftet parti, og lokalt på Frederiksberg skete det sidste gang i forrige valgperiode, da rådmand Pernille Høxbro gik fra at være radikal til at blive konservativ.

“Mine nærmeste har længe gjort mig opmærksom på, at jeg argumenterer som en socialdemokrat, og da jeg er et stærkt politisk engageret menneske, så er det en kæmpe glæde at kunne arbejde for de socialdemokratiske idealer på Frederiksberg” fortsætter Pernille Fendrich Schmidt.

Pernille Fendrich Schmidt understreger, at det har været svært at forlade SF, som hun har været medlem af i 15 år, men at hun er afklaret med situationen, og at hun ønsker sit gamle parti held og lykke frem mod valget til november.

“Den socialdemokratiske gruppe på Frederiksberg Rådhus byder Pernille velkommen. Det er dog også vigtigt for os at fastslå, at vi naturligvis fortsætter det gode samarbejde, vi har med SF på Frederiksberg, og vi ser frem til en god valgkamp med SF og Enhedslisten for at bryde den konservative blokpolitik” udtaler viceborgmester og gruppeformand for socialdemokraterne Katrine Lester.

Pernille Fendrich Schmidt blev fast medlem af kommunalbestyrelsen i 2012, da Rikke Laurtitzen udtrådte af kommunalbestyrelsen som følge af flytning til Luxembourg. Socialdemokraternes love siger, at Pernille Fendrich Schmidts optagelse i den socialdemokratiske gruppe skal vedtages af gruppen og efterfølgende bekræftes af en generalforsamling på Frederiksberg. Fendrich Schmidt blev enstemmigt af den socialdemokratiske gruppe budt velkommen på gruppemødet den 4. marts 2013, hvorfor hun allerede er blevet tilknyttet S-gruppen på rådhuset. Fendrich Schmidt ønsker i forbindelse med partiskiftet og af arbejdsmæssige årsager at udtræde af socialudvalget, som hvorefter denne udvalgspost vil blive givet til SF’s resterende gruppe.”