Nu er 19 % enig i at Borgmesteren er tillidsvækkende

I vores politiske borgerundersøgelse stillede vi også nogle af de samme spørgsmål Gallup stillede i december 2020 i en undersøgelse bestilt af Berlingske. Det gjorde vi, for at se om der er sket noget i den mellemliggende periode (fra december 2020 tul juli 2021). Vores oprindelige omtale af gallup undersøgelsen kan ses her: 10% er enig i at Borgmesteren er tillidsvækkende – Frederiksbergnyt

Hvor enig eller uenig er du i det nedenstående udsagn om borgmester Simon Aggesen?

Han er tillidsvækkende NorstatGallup
  O7/202112/2020
N=1008287
Enig19%10%
   
Overvejende enig21%27%
   
Overvejende uenig14%18%
   
Uenig19%23%
  
Ved ikke28%22%

Som det kan ses i tabellen er vurderingen af om Simon Aggesen er “tillidsvækkende” blevet lidt mere positiv. Hvor der tidligere var 37 %, der var enig eller overvejende enig, er det nu 40 %.

Modsat er andelen der er uenige eller overvejende uenige i udsagnet: “Aggesen er tillidsvækkende” faldet fra 41 til 33 %. Flere svarer dog nu ved ikke. Det er måske bemærkelsesværdigt at hele 20 % af de vælgere der siger de vil stemme på de konservative er uenige eller overvejende uenige i udsagnet: Aggesen er tillidsvækkende”.